Η Εταιρία Cronius

Η εταιρεία CRONIUS διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Τόσο τα προϊόντα που κατασκευάζουμε όσο και αυτά τα οποία διαθέτουμε φέρουν πιστοποιήσεις για την απόδοση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια τους.

Τα προϊόντα μας έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τους πιο σημαντικούς φορείς της Ευρώπης όπως DIN CERTCO, SPF, ITW και άλλα.

  • Πιστοποίηση Solar Keymark για την απόδοση και αξιοπιστία των ηλιακών συστημάτων
  • Πιστοποίηση CE για την ασφάλεια των προϊόντων
  • EN-ISO9001 για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
  • Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό στις δεξαμενές των συστημάτων μας.

Για την CRONIUS η ποιότητα, η αξιοπιστία, η ασφάλεια και η απόδοση είναι λέξεις που πιστοποιούνται!!!

ΚΛΕΙΣΙΜΟ