Τεχνική Υποστήριξη Cronius

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες, πάνω στον οποίο έχει δημιουργηθεί η Cronius, είναι η σχέση με τους πελάτες της. Στην πραγματικότητα, η αγορά ενός προϊόντος Cronius, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σχέσης ειλικρινείας, η οποία στόχο έχει την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και διαθεσιμότητας των προϊόντων σε καθημερινή βάση.

Προκειμένου να επιτύχουμε αυτό το στόχο, δημιουργήσαμε ένα τμήμα παροχής τεχνικής υποστήριξης, το οποίο αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση της Cronius.

Τεχνική Υποστήριξη

Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cronius σας προσφέρει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την καλύτερη και οικονομικότερη λύση που ταιριάζει στο προφίλ του κάθε χρήστη
  • Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση για την συντήρηση (Service) και επισκευή τυχόν βλαβών

Το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cronius στελεχώνεται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Η άριστη γνώση του αντικειμένου μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ηλιακά συστήματα διαφόρων κατασκευαστών.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ