Βιομηχανικές Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ο στόχος κάθε βιομηχανικής μονάδας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Η CRONIUS με την εμπειρία της και τις εξειδικευμένες λύσεις έρχεται να δώσει λύση σε κάθε βιομηχανία η οποία χρησιμοποιεί ζεστό νερό σε κάποια φάση της παραγωγικής της διαδικασίας. Η CRONIUS προσφέρει αναλυτική τεχνοοικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό της απόσβεσης της επένδυσης.
Ενδεικτικές βιομηχανικές εφαρμογές:

  • ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  • ΕΜΦΙΑΛΟΤΗΡΙΑ
  • ΣΦΑΓΕΙΑ
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
  • ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ