Κέντρο φιλοξενίας μεταναστών Λέσβος (Μόρια)

Ονομα έργου: Κέντρο φιλοξενίας μεταναστών Λέσβος (Μόρια)

  • Τύπος έργου: Δομή φιλοξενίας
  • Τύπος ηλιακών: Cronius Thermo PRO TS120S220
  • Αριθμός συστημάτων: 37 ηλιακοί 120 λίτρων
  • Χώρα: Ελλάδα
  • Έτος υλοποίησης: 2014

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ